ETICAT, Societat Cooperativa Catalana Limitada

Eticat, Societat Cooperativa Catalana Limitada: Finances ètiques catalanes -Cooperativa en constitució-

Qué vol ser ETICAT, Sccl?

Un nom alternatiu per aquesta nova Cooperativa: FINANCES ESTRATÈGIQUES, Sccl

Quins orígens té la futura Cooperativa ETICAT?

Quan es fundarà la Cooperativa ETICAT?

Qui promociona la Cooperativa ETICAT?

Amb quins socis internacionals neix la Cooperativa ETICAT?

Quins objectius té la Cooperativa ETICAT?

La Cooperativa ETICAT neix per bastir el nou BANC ÉTIC i COOPERATIU amb seu la Lituània.

ETICAT neix essencialment com Cooperativa de Serveis, de primer grau, germana de la croata Zadruga za Èticno Financiranje www.ZEF.hr per bastir el nou BANC èTIC COOPERATIU i EUROPEU amb seu a Lituània que volem desenvolupar perquè operi en favor de les classes baixa i mitjana de Catalunya.

Un nom alternatiu per aquesta nova Cooperativa: FINANCES ESTRATÈGIQUES, Sccl

Tenim dos noms reservats per decidir com anomenem la nova Cooperativa:

FINANCES ESTRATÈGIQUES, Sccl www.financesestrategiques.cat

ETICAT, Sccl www.eticat.cat

En les primeres enquestes que hem fet, la denominació ETICAT és la preferida, amb molta diferència

Quins orígens té la futura Cooperativa ETICAT?

Tenim al darrere un recorregut significatiu, tant en el territori català com en l'àmbit internacional.

Venim amb l'experiència de l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit.
Aquesta entitat va iniciar unes etapes de reflexió i investigació sobre les possibilitats de bastir a Catalunya una COOPERATIVA DE CRÈDIT que mirés de revertir la pèrdua de les nou caixes d'estalvi catalanes miserablement desaparegudes.

Venim també de l'enorme experiència acumulada havent fundat una Cooperativa de Serveis Financers i haver viscut l'entrebanc que alguns socis amb vinculació directa amb la política de partit haguessin malmès l'esperit integrador, transversal ...i en el fons d'esquerres amb el que es va fundar aquesta cooperativa.

Per contra: Mentre en l'àmbit català hem sofert hostigaments i comportaments indignes, podem informar que a escala internacional, hem estat acollits amablement per:

La cúpula directiva de Crédit Coopératif, www.creditcooperatif.coop que ens va rebre a París, proposant-nos des d'un bell inici un recorregut internacional.

La Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa www.FEBEA.org els qui ens han convidat a les trobades anyals.

Tenim contactes amb la Global Alliance for Banking on Values www.GABV.org

Tenim l'ajut i assessorament de l'extraordinària Cooperativa Quebequesa “Caisse d'economie solidaire DESJARDINS”

Quan es fundarà la Cooperativa ETICAT?

A desembre del 2019 podem informar les passes que cal completar, per la fundació:

Una advocada experta ens ha de supervisar els estatuts que proposarem d'aprovar en l'Assemblea Fundacional

Cal assegurar que a aquesta Assemblea hi podrem aplegar un capital fundacional mínim imprescindible de € 3,000 i aproximadament uns 30 socis fundadors

Hem de concretar un dissabte per fer l'assemblea i tenir una sala apropiada

Estem treballant també amb la Cooperativa croata www.ZEF.hr Per coordinar el desenvolupament del BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU, que és l'objectiu essencial de ETICAT

Qui promociona la Cooperativa ETICAT?

L'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit www.CaixaCatalana.cat és l'encarregada de la fundació de la Cooperativa ETICAT

Amb quins socis internacionals neix la Cooperativa ETICAT?

Podem informar clarament:

ETICAT neix agermanada amb la Zadruga za Èticno Financiranje www.ZEF.hr que és la cooperativa més important de Croàcia

ETICAT neix com Cooperativa de PRIMER GRAU, per agermanar-se amb mínim 4 altres cooperatives també de primer grau (Cadascuna a un país europeu)

ETICAT neix per conformar una COOPERATIVA DE SEGON GRAU, amb seu legal a Lituània (Aplegant les esmentades mínimes 5 cooperatives de primer grau). Aquesta COOPERATIVA LITUANA DE SEGON GRAU serà la “responsable política” del futur BANC ÈTIC, COOPERATIU i EUROPEU, que és l'objectiu final de tot el projecte

Quins objectius té la Cooperativa ETICAT?

En el mitjà termini: Portar a Catalunya els serveis bancaris per les classes baixa i mitjana de Catalunya via el BANC COOPERATIU ÈTIC i EUROPEU amb seu a Lituània

En el curt termini:

Iniciar un circuit de captació de recursos dels socis per finançar projectes productius

Intermediar en un “FONS INVERSOR CATALANISTA”, permetent que les economies modestes catalanes puguin també invertir en sectors i empreses compromeses amb Catalunya

Començar a treballar com futur BANC DE LA CULTURA de Catalunya

contacte [arroba] eticat.cat - teléfons: 933 17 19 29 / 651 686 500 - Rbla Sta Mònica, 10 1r pis (Espai CADCI) 08002 - Barcelona