Eticat

Recuperem sobirania financera. Nou BANC ÈTIC, COOPERATIU i EUROPEU, amb seu legal a Lituània.

Política de privadesa del lloc web


Som una cooperativa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i socis, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present política de privacitat informar-li sobre com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privadesa s'estableixen les bases sobre les quals la cooperativa, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l'empresa, la qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).


A què ens comprometem


• A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.

• A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos.

• A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.

• A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.

• A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionades.Qui és el responsable de s us dades personals


Nom de la cooperativa
ETICAT,Sccl
NIF F05390869
Adreça postal: Rbla. Sta. Mònica, 10 1r pis (Espai CADCI)
08002 - BarcelonaQuè es una dada personal i el tractament de dades personals


Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acaro o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.Quins tractaments realitzem sobre les seves dades personals i per a quines finalitats


• Sol·licitud d'informació per part de l'usuari Gestionar la sol·licitud d'informació remesa per part de l'usuari a través del formulari de contacte i/o l'adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

• Alta i accés al perfil d'usuari Gestió de l'alta i de l'accés al portal d'usuari mitjançant el corresponent compte d'usuari i contrasenya.Quines dades personals captem


A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

• Sol·licitud d'informació per part de l'usuari
Captarem el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

• Alta i accés al perfil d'usuari
Adreça de correu electrònic i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s'hagi facilitat amb la finalitat de crear el compte o perfil.

Depenent de la finalitat per la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa perquè al moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels fins oportuns sent el consentiment de l'interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.Quina és la legimiamació per al tractament de les dades personals


D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.Quins drets té sobre les dades personals aportades


Com a usuari, pot exercitar els següents drets:

• Dret d'accés: Té dret a obtenir per part de la cooperativa confirmació de si s'estan tractant o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.

• Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part d'ETICAT, Sccl, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. En la sol·licitud de rectificació haurà d'indicar les dades que desitja que es modifiquin.

• Dret d'oposició: Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès legítim de la cooperativa. En aquest cas, l'empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret de supressió: Té dret a obtenir per part d'ETICAT, la supressió de les dades personals que li concerneixin.

• Dret a la portabilitat de les dades: Té dret al fet que l'empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

• Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l'exactitud de les dades, mentre ETICAT, Sccl verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d'oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims d'ETICAT, Sccl prevalen sobre els seus com interessat.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l'adreça assenyalada anteriorment, o a través de l'adreça de correu electrònic: contacte@eticat.cat.

A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.Seguretat i emmagatzematge de les dades


Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.Quines dades personals compartim amb tercers


No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal o comunicació necessària per poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

VÍDEO: Joan Olivé i Mallafrè.

Discurs inicial de l'itinerati cap al nou BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU que s'ha iniciat a Montserrat, el 8 de febrer del 2020

VÍDEO: Goran Jeras, gerent de la cooperativa croata "Zadruga za Eticno Financiranje"

Explicant a Montserrat fins on ja tenen desenvolupat, des de Zàgreb el nouBANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU

VÍDEO: Adrià Alsina i Leal, responsable de comunicació del Banc Ètic, Cooperatiu i Europeu.

Adrià Alsina aporta una gran experiència en comunicació, desenvolupada en bancs públics internacionals

VÍDEO: Jordi Vidiella i Amposta, activista social de les Terres de l'Ebre"

Promotor de la iniciativa Huracà Econòmic, participant al "Banc of the Commons" i treballant per millorar les condicions de vida a les Terres de l'Ebre.

VÍDEO: Workshop in Montserrat: Discussing the mission, vision and values of the new Ethic, Cooperative and European Bank with legal seat in Lithuania

VÍDEO: Resum grfic de la trobada a Montserrat.

Resum d'imatges de la trobada feta el dia 8 de febrer del 2020 a Montserrat.

Vídeo de la presentació de l'Associació per a la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, el 18 de juny de 2015, amb els professors Cabasés, Sanchís i Campos.